دسته: دانستنی های ساختمان
آیا چیزی در رابطه با افزودنی بتن می دانید؟

آیا چیزی در رابطه با افزودنی بتن می دانید؟ خود بتن از ترکیب سیمان و آب به وجود می آید و بعد از خشک شدن به یک جسم سفت و سخت تبدیل می شود. برای افزایش مقاومت و دوام بتن و بالا بردن کیفیت آن میزان مناسبی افزودنی بتن به مخلوط سیمان و آب وارد می شود […]

سرزمین عمران | دانستنی های علم عمران