مشاركت


 شرکت ستاره عمران زمین در راستای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، جلب و جهت دهی بهینه  سرمایه و منابع مالی بخش یاد شده و ایجاد بستر مناسب برای ارزش آفرینی مضاعف، توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان و ارتقاء سرعت ساخت و ساز، علاوه بر سرمایه گذاری صد درصدی در پروژه های مختلف، نسبت به ایجاد پروژه های مشارکتی و جلب سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز اهتمام دارد

در این خصوص، این شرکت با در نظرگرفتن میزان بازدهی و بازه زمانی برگشت سرمایه و موقعیت جغرافیایی و اقتصادی پروژه های معرفی شده، آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه های مطرح کشور اعلام می دارد. شایان ذکر است اولویت‌ کنونی شرکت، سرمایه‌ گذاری و مشارکت در پروژه‌ های تجاری، مراکز خرید و مجموعه‌ های اداری و اقامتی است.

برآوردهای دقیق از هزینه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، آنالیز ریسک‌ها، برنامه زمان‌بندی سرمایه‌گذاری، نحوه تامین منابع، میزان جذابیت پروژه در جلب سرمایه‌گذار، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت سرمایه ازجمله عواملی هستند که در تصمیم‌گیری نهایی شرکت ستاره عمران زمین برای مشارکت در پروژه‌ها موثراند.

به دیگر سخن، سیاست شرکت در حوزه مشارکت، بر پایه خود داری از ایجاد، ورود و مشارکت در پروژه‌های فاقد مطالعات قوی علمی و کاربردی، استوار بوده و هرگونه مشارکت در پروژه های پیشنهادی به انجام مطالعات دقیق بازار و شناسایی تقاضا و خواسته‌های مشتریان منوط گردیده است.

در این راستا، شرکت ستاره عمران زمین، با ورود به حوزه مشارکت با شرکت های بزرگ و خرید یا شراکت با شرکت‌های مجری پروژه‌های عظیم و شاخص ساختمانی و عمرانی کشور می­کوشدتا در راستای توسعه فعالیت‌ های مشارکتی خود گامهای بلندی بردارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت PDF
با ما در تماس باشيد

برای سوالات عمومی خود با ما تماس بگیرید.

در تمام نقاط دنيا

دفتر مركزي تهران درخواست همكاري