مديريت ريسك


شرکت ستاره عمران زمین در جهت رسیدن به اهداف و حفظ منافع ذینفقان، از سال 1393 با مطالعات، بررسی و ارزیابی ریسک گام های موثری برداشته است که با تشکیل جلسات متعدد در این زمینه و همکاری مشاورین و خبرگان این حوزه موارد مربوطه را مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده مورد بهرهبرداری عملیاتی قرار گرفته است

1            تجزیه تحلیل ریسک شرکت

2           محدوده ریسک

3           مراحل پیش بینی ریسک

 

تجزیه تحلیل ریسک شرکت

شرکت ستاره عمران زمین در جهت رسیدن به اهداف و حفظ منافع ذینفقان، از سال 1393 با مطالعات، بررسی و ارزیابی ریسک گام های موثری برداشته است که با تشکیل جلسات متعدد در این زمینه و همکاری مشاورین و خبرگان این حوزه موارد مربوطه را مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده مورد بهره برداری عملیاتی قرار گرفته است.

اهداف این نشست ها در سه طبقه بندی زیر قرار گرفتند:

v      کارایی و اثر بخشی عملیات

v      قابلیت اعتماد گزارشات

v      رعایت قوانین و مقررات مربوط

از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به بررسی و برنامه ریزی اهداف کوتاه مدت، فعالیت ها و شناخت ریسک­های موجود و دستیابی به ساز و کارهای اثر بخشی و کارایی جهت رسیدن به اهداف نهایی می­باشد. این هیئت ریسک­های تهدید کننده  اهداف سازمان را در دو گروه ذیل مورد بررسی قرارداده و تصمیم گیری­های لازم را به عمل آورده است.

v      استراتژیک

v      عملیاتی

بر اساس فعالیت­ها و عملیات­ جاری شرکت ریسک­های با منشا داخلی و یا بیرونی و به صورت ماهوی به موضوعات زیر نسبت داده شده اند:

v      ریسک های استراتژی

v      ریسک های مالی

v      ریسک های عملیاتی

v      ریسک های قانونی

v      ریسک های فرهنگی و اجتماعی

v      ریسک های سیاسی

v      ریسک های بازار

v      ریسک های اعتبار اعطایی به سایرین

محدوده ریسک

    فعالیت­ها بر پایه مفاد چارچوب معرفی شده ، مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:

1-      سطح بنگاه (سطح کلان، اهداف استراتژیک)

2-      سطح دوایر و بخش های فرعی سازمان (پروژه ها و...)

3-      سطح فرآیندهای کسب و  کار (مدیریت سرمایه­گذاری، مدیریت فروش،.....)

 

 

مراحل پیش بینی ریسک در شرکت ستاره عمران زمین:

مرحله اول: ریسک های مرتبط با خریداری زمین، طراحی، ساخت و ساز و فروش با کمک واحد طرح و برنامه و فنی شرکت، بحث و بررسی شده و به نتایجی در جهت کاهش ریسک­های مربوطه رسیده است.

مرحله دوم: فرآیندهای پشتیبانی ذیل با کمک مشاورین، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از نتایج بدست آمده در جهت کاهش ریسک­های مالی آن استفاده می­گردد.

v      بودجه­ریزی

v      مدیریت وجوه نقد

v      مدیریت سرمایه­گذاری

v      مدیریت منابع انسانی

v      مدیریت امور حقوقی

v      توسعه و فناوری

v      اطلاعات و ارتباطات

v      تدارکات 

 

 

 


با ما در تماس باشيد

برای سوالات عمومی خود با ما تماس بگیرید.

در تمام نقاط دنيا

دفتر مركزي تهران درخواست همكاري