عملكرد اجتماعي شركت


فعالیت ­های انجام شده در شرکت ستاره عمران زمین بنا بر اهمیت موضوع، که شامل تامین مسکن و ساخت واحدهای اداری و تجاری می باشد و بطور ذاتی افزایش رفاه اجتماعی را هدف می گیرد، ضرورت همخوانی فعالیت های شرکت با سیاست های کلان دولت در زمینه مسکن را الزامی می گرداند. ویرایش اولیه طرح جامع مسکن انتشار یافته و در طراحی "برنامه چشم انداز شرکت" مدنظر قرار گرفته است.

با توجه به تغییر سیاست های کلان دولت و همچنین شرایط جدید زندگی و تغییرات سریع فناوری و نیاز های متنوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نیازهای انسان نیز باید از شکل سنتی، متناسب با الگوها و نیازهای جدید و مدرن تغییر کند. بي‌شك حفظ همسوئي با تحولات و چالش‌ هاي پيش‌ رو نيازمند نگرشي جامع به تمامي عوامل پيش‌ برنده ،ارتقاء مستمر كمي و كيفي محصولات، بهره‌ گيري از دانش و فناوري‌ هاي نوين و تلاش مضاعف تمامي همكاران و پرسنل شركت است. بر اساس آنچه تا کنون ذکر شد اهم فعالیت های قابل ذکر در این حوزه شامل سرفصل های زیر است:

ایجاد بستر مناسب وسود آور جهت ایجاد جذابیت به منظورسرمایه گذار ی اقشار جامعه

امکان ایجاد زمینه سرمایه گذاری عمومی ازطریق راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری

توجه به ظرفیت های واقعی و امکانات عملی حضور مشارکتی برای اجرای طرح های نوسازی ساختمان­های فرسوده شهری کاهش قیمت و افزایش بهره وری با ارائه تکنولوژی های نوین و روش های صنعتی ساخت

کاهش مصرف انرژی ازطریق بهبود نظام کیفی مصالح به عنوان پشتوانه ارتقاء کیفیت پروژه ها

زمینه سازی بکار گیری روش های صنعتی با رعایت اصول استاندارد ساخت و مقررات ملی ساختمان به منظور مقاوم سازی در برابر زلزله و جلوگیری از اتلاف انرژی

احساس مسئولیت و تلاش جهت داشتن سهم مناسب در تامین مسکن مور دنیاز کشور

 


با ما در تماس باشيد

برای سوالات عمومی خود با ما تماس بگیرید.

در تمام نقاط دنيا

دفتر مركزي تهران درخواست همكاري