دسته: دانستنی های عمران
افزودنی بتن چیست؟

افزودنی بتن، برای افزایش مقاومت و دوام بتن و بالا بردن کیفیت آن به میزان مناسبی به مخلوط سیمان و آب وارد می شود و ممکن است اهداف متفاوتی برای این امر وجود داشته باشد. خود بتن از ترکیب سیمان و آب به وجود می آید و بعد از خشک شدن به یک جسم سفت […]

سرزمین عمران | دانستنی های علم عمران